Zgłoszenie naruszenia praw autorskich na tle Digital Millennium Copyright Act w hosty.se

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich w serwisie hosty.se, należy wysłać pisemne zgłoszenie (w formie elektronicznej lub fizycznej), które zawiera zasadnicze informacje wymagane na podstawie § 512(c)(3) Digital Millenium Copyright Act.

Aby napisać poprawne Zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich na tle DMCA, należy umieścić w nim poniższe informacje:

Zidentyfikować się jako właściciela dzieła chronionego prawem autorskim lub wyłącznych praw, które według ciebie zostały naruszone lub osobę działającą w imieniu takiego właściciela. Musisz także dostarczyć podpis w formie fizycznej (gdy zgłoszenie jest w formnie papierowej) lub podpis elektroniczny (gdy zgłoszenie jest w formie elektronicznej).

Wskazać dzieło albo listę dzieł, których prawa autorskie zostały twoim zdaniem naruszone.

Zidentyfikować lokalizacje materiałów, które naruszają twoje prawa autorskie, poprzez dostarczenie adresów URL ze strony hosty.se, gdzie występują te materiały. Prosimy nie wysyłać załączonych zdjęć, plików pdf ani plików w innych formatach, wystarczą adresy URL strony hosty.se. Umieszczenie wszystkich adresów URL w jednym zgłoszeniu jest najlepszym sposobem aby pomóc nam przyspieszyć cały proces i zrealizować szybko żądanie.

Podać swoje dane kontaktowe, włączając w to twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres email. Jeśli działasz w imieniu właściciela praw autorskich należy również opisać swoje powiązanie z posiadaczem praw autorskich (np. adwokat, pełnomocnik, sprzedawca).

Oświadczyć, że jesteś przekonany, iz wykorzystywanie materiałów, co do których kierowane jest zgłoszenie, odbywa się bez upoważnienia ze strony właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawa.

Oświadczyć, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe, pod groźbą odpowiedzialności karnej. Aby to zrobić należy dołączyć następujące oświadczenie: "Przyjmuję do wiadomości, że mogę się spotkać z przykrymi konsekwencjami prawnymi, w razie składania fałszywych albo wynikających ze złej wiary oświadczeń naruszenia praw autorskich wykorzystując ten proces."

Prosimy pisać po angielsku lub po polsku, zgłoszenia w innych językach będą ignorowane.

To exercise your DMCA rights, your Proper DMCA Notice must be sent to Designated Agent of Hosty.se to email: dmca@hosty.se or in below contact form.

Jakiekolwiek braki w zgłoszeniu, obejmujące powyższe informacje, mogę skutkować opóźnieniem w przetwarzaniu zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich.

Należy pamiętać, że zgodnie z § 512(f) ustawy DMCA, każda osoba, która świadomie podaje nieprawdziwe informacje o naruszeniu praw autoskich dotyczących konkretnych materiałów, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

Jeśli hosty.se otrzymuje poprawne zgłoszenie o naruszeniu praw autorskich, odpowie w trybie przyspieszonym poprzez usunięcie lub zablokowanie dostępu do materiałów, które rzekomo naruszają prawa autorskie lub są przedmiotem innych czynności naruszających prawo. Należy pamiętać, że hosty.se nie musi wysyłać potwierdzenia do zgłaszającego o usunięciu lub zablokowaniu dostępu do materiałów.

Nasza polityka zakłada rozpatrzenie wszystkich zgłoszeń dotyczących nadużyć i podjęcie odpowiednich działań w ciągu 48h.

Zgłoś naruszenie praw autorskich

Email bezpośredni: dmca@hosty.se

Naruszenie praw autorskich

Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich albo jego przedstawicielem i uważasz, że jakiekolwiek Treści naruszają twoje prawa autorskie, możesz przesłać pisemne (w formie fizycznej lub elektronicznej) zawiadomienie zgodne z Digital Millenium Copyright Act ("DMCA"), przesyłając odpowiednie informacje do naszego wyznaczonego przedstawiciela.